Завърши първият етап от информационни събития

В периода  от 22.02 до 26.02. 2016 г.  се проведоха информационни срещи в селата: Храбрино, Ягодово, Цалапица, Марково Първенец, Брестовица, Перущица, Златитрап и Оризари. С това завърши първия етап от информационни събития свързани с подготовка на Стратегията за ВОМР на МИГ "Тракийско-Родопската яка".

Perustca_1

brestovitza

Yagododvo

Zlati_trap

Следващия етап предвижда провеждане на информационни срещи и конференции.

Дейностите по  популяризиране процеса на разработка на стратегията за ВОМР се изпълнява по Договор РД50-182/07.12.2015 г.