Информационни срещи

МИГ "Тракийско- Родопска яка" продължава  провеждането на  информационни  срещи и събития, целящи популяризиране процеса на разработка на стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за територията на общините Родопи и Перущица.
На 18 и 19 февруари 2016 г. се проведоха  срещи в:

с.Устина

Ustina_1

Брестник

Brestnik_2

Крумово

Krumovo_1

и Браниполе

Brani_pole_2

 

В семицата от 22.02 до 26.02 ще се проведат срещи в Храбрино,Ягодово,Цалапица, Марково Първенец, Брестовица, Перущица, Златитрап и Оризари.


Дейностите по  популяризиране процеса на разработка на стратегията за ВОМР се изпълнява по Договор РД50-182/07.12.2015 г.