Стартира първия цикъл от информационни срещи и събития

sresta_2016МИГ "Тракийско-Родопска яка" стартира  провеждането на първия цикъл от информационни срещи и събития, целящи популяризиране процеса на разработка на стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за територията на общините Родопи и Перущица.


Първата среща се проведе в  кметството на с. Белащица, община Родопи, като до края на месец февруари предстои провеждане на още 14 такива подобни  срещи по цялата територия на МИГ "Тракийско-Родопска яка".

sresta_K.trifonov

Дейностите по  популяризиране процеса на разработка на стратегията за ВОМР се изпълнява по Договор РД50-182/07.12.2015 г.