Представяне на проект "Ремонт, реконструкция и модернизация на Туристическа спалня – Перущица”

predstaviane_1

На 6 март в Перущица в присъствие на кмета Ради Минчев, председателя на Общинския съвет Иван Муров, Председателя на МИГ „Тракийско-родопската яка” Георги Ташев беше представен проектът „Ремонт, реконструкция и модернизация на Туристическа спалня – Перущица” ИД № 52/3/3131579 финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” на Програмата за развитие на селските райони. Проектът се изпълнява от Туристическо дружество „Върховръх”- Перущица.

Проектът е на обща стойност 387 927 лв. и предвижда цялостно вътрешно и външно обновяване на сградата с 49 легла и самостоятелни стаи със санитарен възел, зала за презентации, семинари, тренинги и др.

Изпълнението на проекта ще има принос за подобряване на туристическата инфраструктура, за превръщане на Перущица в привлекателна туристическа дестинация и приятно място за културно-исторически туризъм, спорт и младежки дейности.

Проектът се подкрепя от Местна инициативна група „Тракийско родопската яка” действаща на териториите на Община Перущица и Община „Родопи”.