Новини

22 септември 2018 г.

09.10.18-1ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ, свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР на „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

На 13.09.2018 г. и 14.09.2018 г. в  „Домейн Юстина” ООД, с.Устина, община „Родопи”, се проведе двудневно обучение, свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

09.10.18-2

.....................................................................................................................................................................

20 септември 2018 г.

PictureПРОВЕДЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ , свързани с подготовка на проекти по СВОМР на „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

На 16.08.2018г. в с. Крумово, община Родопи, на 17.08.2018г. в с. Ягодово, община Родопи, на 20.08.2018г. в с. Белащица, община Родопи, на 21.08.2018г. в с.Браниполе, община Родопи, н а 27.08.2018г. в гр.Перущица, на 28.08.2018г. с. Цалапица, община Родопи  и на 12.09.2018г. в с. Първенец, община Родопи, се проведоха информационни срещи с потенциални бенефициенти, във връзка с предстоящите приеми на проекти по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” .  

 

........................................................................................................................................

20 август 2018 г.

pokana4ПОКАНА до членове на СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 28.08.2018 г.
Час: 16:00
Място: Музей на виното „Влаховата къща“, с. Брестовица

Свалете покана във формат WORD: Pokana-20-08-2018.doc
Свалете покана във формат PDF: Pokana-20-08-2018.pdf

 

........................................................................................................................................

20 август 2018 г.

pokanaМИГ Перущица – Родопи организира информационни срещи по следния график и кани всички заинтересовани лица и местни лидери


На 27.08.2018г. – гр.Перущица, община Перущица, от 13:00ч. в сградата на общинска администрация, Зала на Общински съвет

На 28.08.2018г. – с.Цалапица, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „ Светлина”, ул.Демокрация 11

........................................................................................................................................

10 август 2018 г.

mig1ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПЕРУЩИЦА - РОДОПИ

МИГ Перущица – Родопи организира информационни срещи по следния график и кани всички заинтересовани лица и местни лидери  \

На 16.08.2018г. – с. Крумово, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „Наука-1919г.”
На 17.08.2018г. – с. Ягодово, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „ Искра-1897г.”
На 20.08.2018г. – с. Белащица, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „ Просвета-1929г.”
На 21.08.2018г. – с.Браниполе, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „ Никола Йонков Вапцаров-1920г.”

........................................................................................................................................

29 февруари 2016 г.

Zlati_trapЗавърши първият етап от информационни срещи

В периода  от 22.02 до 26.02. 2016 г.  се проведоха информационни срещи в селата: Храбрино, Ягодово, Цалапица, Марково Първенец, Брестовица, Перущица, Златитрап и Оризари. С това завърши първия етап от информационни събития свързани с подготовка на Стратегията за ВОМР на МИГ "Тракийско-Родопската яка".{още}

 

........................................................................................................................................

21 февруари 2016 г.

Ustina_2Информационни срещи в Кадиево, Брестник, Крумово, Брани поле, Устина

МИГ "Тракийско- Родопска яка" продължава  провеждането на  информационни  срещи и събития, целящи популяризиране процеса на разработка на стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за територията на общините Родопи и Перущица. {още}

 

........................................................................................................................................

февруари 2016 г.

sresta_2016Стартира  провеждането на  първия цикъл от информационни срещи и събития

Стартира  провеждането на  първия цикъл от информационни срещи и събития, целящи популяризиране процеса на разработка на стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за територията на общините Родопи и Перущица. {още}

 

........................................................................................................................................

30 май 2015 г.

pokana_MEFПОКАНА

Сдружение "Мулти Етно Форум" обявява прием на заявления за участие в обучителен семинар на тема" Повишаване информираността на младите хора от територията на МИГ "Трайкийско-Родопска яка" с цел насърчаване развитието на устойчиви форми на алтернативен туризъм, в т.ч. селски туризъм в общността".

Обученията ще се провеждат през уикендите на първите три седмици от месец юли 2015 в парк-хотел "Родопи" - вилно селище "Върховръх". Кандидатите следва да са от общините "Родопи" и "Перущица" и на възраст до 35 години.

Разходите на участниците в обученията се финансират по проект № 52/3/3311603, мярка 331 "Професионално обучение и предоставяне на информация на икономически субекти, опериращи в обхвата на приоритететна ос 3" от ПРСП.

За повече информацияи записване на желаещите да участват:
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
тел.: 0882 730 7520882 730 752 

 

........................................................................................................................................

05 май 2015 г.

sresta_proekti

Информационна откриваща информационна среща

На 05.05.2015г. в пренарна зала на Община "Родопи" се проведе откриваща информационна среща във връзка със стартирането на проекти: Модернизация на спортната инфраструктура на територията на община Родопи: Изграждане на многофункционално игрище, осветление, пейки и ремонт - с. Ягодово и Модернизация на спортната инфраструктура на територията на община Родопи чрез основен ремонт и рехабилитация на спортна площадка, осветление и пейки - с. Марково.{още}

 

 

 

........................................................................................................................................

28 април 2015г.


sresta_BelasticaИнформационна среща в с. Белащица

На 28.04.2015 г. (вторник) от 11:00 ч. в заседателна зала на Кметство - с.Белащица, се проведе откриваща информационна среща във връзка със стартирането на проект „РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НЧ” ПРОСВЕТА-1929” с.БЕЛАЩИЦА, ОБЩ. РОДОПИ“ осъществяван с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ МЯРКА 321 - “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ” от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и Стратегия за местно развитие на Сдружение „МИГ Тракийско – Родопска яка”.{още}

 

........................................................................................................................................

31 март 2015г.

kulturen_domОбщина Перущица ще ремонтира Културния дом

Община Перущица откри  процедура по ЗОП  с № 00448-2015-0003 с   предмет: Извършване на СМР по проект „Основен ремонт и реконструкция на покрив и подпокривно пространство на Културен дом в УПИ ІХ, кв. 75 от ЗРП на гр. Перущица” .

Максимален разполагаем финансов ресурс на настоящата поръчка е в размер на 79 510.72 лева без ДДС.{още}

........................................................................................................................................

6 март 2015г.

predstaviane_1

Представяне на проект "Ремонт, реконструкция и модернизация на Туристическа спалня – Перущица”

На 6 март в Перущица в присъствие на кмета Ради Минчев, председателя на Общинския съвет Иван Муров, Председателя на МИГ „Тракийско-родопската яка” Георги Ташев беше представен проектът „Ремонт, реконструкция и модернизация на Туристическа спалня – Перущица” ИД № 52/3/3131579 финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” на Програмата за развитие на селските райони. Проектът се изпълнява от Туристическо дружество „Върховръх”- Перущица. {още}

 

 

........................................................................................................................................

27 февруари 2015г.

HiltunИнформационна среща по подхода Водено от общностите местно развитие 2014-2020

На 27.02.2015 г. представители на СНЦ "МИГ – Tракийско-Родопска яка" взеха участие в информационна среща за прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), която се проведе в хотел Хилтън, гр. София.

Срещата бе организирана от Министерството на земеделието и храните, като присъстваха представители на: УО на ПРСР 2014-2020, УО на оперативните програми, включени в подхода ВОМР, Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция, Национално сдружение на общините в България, Общини, Бизнес и неправителствен сектор, Местни инициативни групи и др. {още}

........................................................................................................................................

29 декември 2014 г., http://trafficnews.bg

Сдружение "Местна инициативна група Тракийско-Родопска яка" със специални пожелания за празниците

 

 

22 декември 2014 г., http://trafficnews.bg

Сдружение "Местна инициативна група Тракийско-Родопска яка" в помощ на региона  

 

Архив нови

........................................................................................................................................